“Antibiyotik Kullanımında Bilinçli Olmalıyız”

0
353

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ ve ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’nda farkındalık oluşturmak için bir alışveriş merkezi’nde stant kuruldu. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk’ün de ziyaret ettiği stantta; vatandaşlar dağıtılan broşürler ile bilgilendirilirken, özellikle çocuklara hediye edilen bilgilendirme balonları, boyama kitabı ve kalemleri büyük ilgi gördü.
İl Sağlık Müdürlüğüm bünyesinde çalışan hekim, eczacı ve personellerinin hazır bulunduğu stantta; özellikle çocuklara yönelik bilgilendirme balonları, boyama kitabi ve kalemi, farkındalık oluşturmak üzere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Yine sağlık personelleri tarafından standı ziyaret eden kişilere Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

“İlaç Kullanımında Bilinçli Olmalıyız”

Uz. Dr. Berna ÖZTÜRK –

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, doğru ilacın, doğru dozda kullanılmasının öneminin büyük olduğunu vurgulayarak reçete yazılmadan antibiyotik kullanılmaması konusunda da uyarıda bulundu. Öztürk: “Akılcı İlaç Kullanımı, DSÖ’nün 1985 yılında Nairobi’de tanımlamış olduğu şekliyle ‘Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleridir’. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, beklenmeyen etki görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımız tarafından Akılcı İlaç Kullanımı 2014-2017 Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Akılcı Antibiyotik kullanımı ile ilgili olarak; Denizli’deki Aile Hekimlerimize eğitici eğitimi almış olan hekimler tarafından eğitimler verilmiştir. Aynı zamanda tüm İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz tarafından da Halk eğitimleri ve Okul eğitimleri yapılmıştır.” dedi.

Denizli Türkiye Ortalamasının Altında

Denizli’de her geçen gün antibiyotik kullanımının azaldığına dikkat çeken Öztürk, şunları kaydetti:

“2016 Türkiye ortalaması (Antibiyotik Yazılan Protokol oranı) %29,22 olmasına rağmen Denizli de antibiyotik yazılan protokol oranı %21.98 olarak Türkiye ortalamasının çok altında kaydedilmiştir. Bu sebeple 2018 yılında da Denizli Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) İl Kooordinatörlüğü olarak birinci basamak sağlık kuruluşları olan Aile Hekimlerimize başta olmak üzere tüm devlet hastanelerimizde çalışan hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve tüm sağlık personellerimize düzenli aralıklarla eğitimler veriyoruz. Ayrıca aile hekimlikleri, hastaneler, eczaneler vb. sağlık kuruluşlarımıza konuyla ilgili bilgilendirme broşürleri asarak ve tüm devlet hastanelerimizde eş zamanlı olarak stantlar kurarak hasta ve hasta yakınlarımızı bu konuda bilgilendirip farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Denizli’deki okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimize de konu ile ilgili eğitimler yapmayı planlıyoruz. Yine bugün de halkımızın yoğun olduğu bir yerde stant açarak insan sağlığı açısından son derece önemli bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istedik. Amacımız Denizli’de halkımıza akılcı ilaç kullanımı bilinci kazandırabilmek”

Antibiyotik Ölümcül Olabilir

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu açıklama ile gündeme gelmişti. Antibiyotik Farkındalık Günü’nda konuşan Saltoğlu, gereksiz antibiyotik kullanımının toplum sağlığı için bir tehdit olabileceği ve hatta ölümcül sonuçlar doğurabileceğini söylemişti.