Çal’da Gündem Çocuk İstismarı

0
805

12 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00’da Çal Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde Prof. Dr. Betül Ulukol tarafından “Çocuk İstismarının engellenmesi” adlı webinara gerçekleştirilecek. Bu webinara, ebeveynlerin yanı sıra çocukların da katılması öneriliyor.

Çocuklara yönelik kötü muamele; ciddi sonuçları olan, yaralanmalardan, sakatlıklardan, duygusal örselenmelerden ölüme kadar uzanan önemli bir sorundur. Toplumda şiddetin ve kötü muamelenin görülme sıklığı da azımsanmayacak ölçüdedir. Bu nedenle soruna ivedilikle müdahale etmek ve çocuklarımızı örselenmeden ve kötü muameleden koruyacak, sağlıklı bir gelecek için gereken tedbirleri alacak bir yaklaşımı benimsemek durumundayız.

Webinar Neleri Kapsıyor? 
Bu webinarda;
• Çocuğa yönelik kötü muamelenin neleri kapsadığı,
• Çocukluk döneminde yaşanan istismar ve ihmalin yakın ve uzun dönem etkileri
• Çocukları şiddetten ve kötü muameleden korumak için neler yapmak gerektiği
• Ülkemizde halen var olan çocuk korumak uygulamaları
Konularında bilgi paylaşımı yapılacak.